dinh cu my dien eb3

Thị thực EB-3: Nhập cư Hoa Kỳ theo diện lao động

Bạn có thể đủ điều kiện cho loại thị thực ưu tiên nhập cư này nếu bạn là một công nhân lành nghề, chuyên nghiệp hoặc công nhân khác (hay lao động phổ thông)

 • “Lao động lành nghề” là những người có công việc yêu cầu tối thiểu 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm, không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ. Công nhân lành nghề phải đáp ứng các yêu cầu về giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm của cơ hội việc làm. Giáo dục sau trung học có liên quan có thể được coi là đào tạo.
 • “Chuyên gia” là những người có công việc yêu cầu ít nhất bằng tú tài Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài và là thành viên của các ngành nghề.
 • Nhóm “những người lao động khác” – được nhiều người Việt quan tâm – dành cho những người thực hiện công việc lao động phổ thông cần có ít hơn 2 năm đào tạo hoặc kinh nghiệm, không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ.
 1. Lao động lành nghề:
 • Bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn hoặc đào tạo chuyên môn đáp ứng các yêu cầu công việc được quy định trong giấy chứng nhận lao động.
 • Giáo dục sau trung học có liên quan có thể được coi là đào tạo.
 • Bạn phải làm công việc mà ở Hoa Kỳ không có người lao động đủ tiêu chuẩn đáp ứng
 • Bạn phải xin được giấy phép lao động do Bộ Lao Động Hoa Kỳ cấp và phải được một bên thuê lao động tại Mỹ đồng ý tiếp nhận trước khi nộp đơn xin thị thực

2. Chuyên gia:

 • Bạn phải chứng minh rằng bạn có bằng tú tài Hoa Kỳ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương, và bằng tú tài là yêu cầu thông thường để được vào nghề.
 • Bạn phải làm công việc mà ở Hoa Kỳ không có người lao động đủ tiêu chuẩn.
 • Giáo dục và kinh nghiệm có thể không được thay thế cho bằng cử nhân.
 • Bạn phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.
 • Bạn phải xin được giấy phép lao động do Bộ Lao Động Hoa Kỳ cấp và phải được một bên thuê lao động tại Mỹ đồng ý tiếp nhận trước khi nộp đơn xin thị thực

3. Lao động phổ thông:

 • Bạn phải chứng minh khả năng thực hiện lao động phổ thông (yêu cầu đào tạo hoặc kinh nghiệm dưới 2 năm), không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ.
 • Bạn phải làm công việc mà ở Hoa Kỳ không có người lao động đủ tiêu chuẩn.
 • Bạn phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.
 • Bạn phải xin giấy phép lao động do Bộ Lao Động Hoa Kỳ cấp và phải được một bên thuê lao động tại Mỹ đồng ý tiếp nhận trước khi nộp đơn xin thị thực.

4. Qui trình xin thị thực

Bên thuê lao động là bên thực hiện việc nộp hồ sơ cho bạn, trong đó họ phải chứng minh khả năng bố trí công việc cũng như khả năng trả lương dài hạn cho bạn.

5. Thân nhân của đương đơn

Nếu hồ sơ của bạn được chấp thuận, gia đình bạn gồm chồng/vợ và con dưới 21 tuổi cũng sẽ được xét cấp thị thực cùng với bạn.

6. Yêu cầu về tiếng Anh

Không có yêu cầu về tiếng Anh được nêu ra đối với nhóm “lao động khác / lao động phổ thông”. Một số công việc đòi hỏi người làm việc biết sử dụng tiếng Anh sẽ được trả mức lương cao hơn. Ngoài ra biết tiếng Anh căn bản cũng giúp cho bạn vượt qua phỏng vấn dễ dàng hơn

7. Thị thực EB-3 phù hợp cho ai?

Thị thực EB-3 là một trong các lựa chọn cho những ai có mong muốn định cư và sinh sống tại Hoa Kỳ. Thị thực EB-3 phù hợp cho người có gia đình và con dưới 21 tuổi  mong muốn cho con mình có cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến nhất thế giới cũng như có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này ở Mỹ.

8. Chi phí:

Không có mức chi phí tiêu chuẩn nào vì nó phụ thuộc vào hồ sơ của từng đương đơn. Nếu bạn quan tâm đến chương trình, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chia sẻ trang này!

Đăng gần đăy