EB3 visa

Visa EB3 – khởi đầu cho con đường định cư tại Mỹ

Visa EB-3 là loại visa lao động của Hoa Kỳ được cấp cho những người lao động chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực của nước này. EB-3 là viết tắt của Employment-Based Immigration: Third Preference (Nhập cư dựa trên việc làm: Ưu tiên Thứ Ba).

EB-3 được chia thành 3 nhóm đối tượng chính:

  1. Lao động chuyên nghiệp: Đây là những người có bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn trong một lĩnh vực đặc biệt. Những người này cần được chứng minh là không có nhân lực đủ để làm việc ở Hoa Kỳ và cần phải có sự tài trợ của một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ.
  2. Công nhân không chuyên nghiệp: Đây là những người làm các công việc thủ công đơn giản nhưng cần một số kỹ năng cơ bản. Những người này cũng cần được chứng minh là không có nhân lực đủ để làm việc ở Hoa Kỳ và cần phải có sự tài trợ của một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ.
  3. Người học việc: Đây là những người được tài trợ để thực tập hoặc học tập tại Hoa Kỳ trong một lĩnh vực đặc biệt. Những người này phải chứng minh được rằng họ đang học tập hoặc thực tập trong một lĩnh vực cụ thể và cần có sự tài trợ của một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ.

Điều kiện để xin visa EB3

Để đủ điều kiện được cấp Visa EB-3, những người lao động này phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đặc biệt của Hoa Kỳ. Những yêu cầu này bao gồm có một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ tài trợ, đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng và trình độ, không làm ảnh hưởng đến các lao động Hoa Kỳ, và có thể chứng minh được khả năng hỗ trợ tài chính.

Quyền lợi của visa EB3

Có nhiều lợi ích khi có Visa EB-3 của Hoa Kỳ, bao gồm:

  1. Được phép sống và làm việc ở Hoa Kỳ: Visa EB-3 cho phép người lao động có thể sống và làm việc tại Hoa Kỳ với thời hạn lâu dài. Điều này giúp cho người lao động có thể tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp tại Hoa Kỳ.
  2. Được bảo vệ pháp lý: Visa EB-3 đảm bảo cho người lao động có đầy đủ các quyền lợi pháp lý trong việc làm việc tại Hoa Kỳ. Người lao động được bảo vệ chống lại sự kỳ thị và bất công trong quá trình làm việc.
  3. Được hưởng các chế độ phúc lợi: Người lao động có Visa EB-3 sẽ được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty hoặc tổ chức tuyển dụng mà họ làm việc, bao gồm bảo hiểm y tế, nghỉ phép, bảo hiểm tai nạn, chăm sóc sức khỏe và các chế độ ưu đãi khác.
  4. Được hỗ trợ tài chính: Visa EB-3 cho phép người lao động có thể được hỗ trợ tài chính bởi nhà tuyển dụng của họ để du học, đào tạo, hoặc bất kỳ mục đích khác liên quan đến nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.
  5. Cơ hội định cư tại Hoa Kỳ: Sau khi có Visa EB-3, người lao động có thể đáp ứng các yêu cầu để xin định cư tại Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ trong tương lai.

Tuy nhiên, để có được Visa EB-3 là một quá trình khá phức tạp và đòi hỏi người lao động phải đáp ứng nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn đặc biệt. Việc tìm hiểu và chuẩn bị kỹ càng là cần thiết để đảm bảo một hồ sơ đầy đủ và chính xác để đạt được Visa EB-3.

Chia sẻ trang này!

Đăng gần đăy